Wijzigingen organisatie Stichting Rijk van Nijmegen Uitdaging

, 18 juli 2019

In de organisatie van Stichting Rijk van Nijmegen Uitdaging vinden een aantal wijzigingen plaats.

Onze coördinator, Ivonne Tusveld, heeft ons te kennen gegeven dat zij stopt met haar werk voor onze stichting Rijk van Nijmegen Uitdaging met ingang van 1 augustus vanwege een uitbreiding van uren bij haar andere werkgever. Wij respecteren natuurlijk haar besluit, maar vinden het wel heel spijtig: wij hebben Ivonne ervaren als zeer enthousiast, daadkrachtig en verbindend. Graag spreken wij onze dank daarvoor uit.

Het bestuur van de stichting Rijk van Nijmegen Uitdaging beraadt zich over de (nabije) toekomst met als eerste prioriteit natuurlijk de organisatie van de Beursvloer op 4 november a.s.
Inmiddels hebben we Gaby Erens bereid gevonden de organisatie van de Beursvloer op zich te nemen. Gaby is de voorganger van Ivonne, heeft zelf een aantal beursvloeren georganiseerd en we hebben er het volste vertrouwen in dat het weer een mooi event zal worden! Over het verdere vervolg komen we in het najaar met nieuwe berichten.

Onze administratief ondersteuner, Debbie Knoef, stopt per 1 september met haar betaalde werkzaamheden. Zij blijft wel als vrijwilligster aan onze stichting verbonden. En Kim Eeuwes, die ons een aantal maanden heeft geholpen, heeft via het netwerk van de Uitdaging een nieuwe baan gevonden, precies wat de bedoeling was. Ook voor hen beiden: veel dank.

Tot slot wil ik u allen een mooie zomer wensen en ik hoop u te ontmoeten op de Beursvloer op 4 november!

Met vriendelijke groet,
Bert Jeene
Voorzitter Rijk van Nijmegen Uitdaging