Beursvloer
Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

Hoe kunnen we het onderhoud van het pand anders intichting?

Omschrijving

Op dit moment heeft stichting de Refter twee part-time onderhoudsmedewekers in dienst voor de lopende onderhoudswerkzaamheden in ons monumentale pand. De Refter wordt echter gerund door de bewoners zelf op vrijwillige basis. We merken dat er zoveel eisen worden gesteld aan het werkgeverschap dat dit onze professionaliteit en draagkracht te boven gaat. Het werkgeverschap wordt als een te grote bestuurlijke verantwoordelijkheid ervaren. We zijn daarom alle opties aan het onderzoeken om het onderhoud van de Refter anders in te richten waarbij wij van werkgever over willen gaan naar opdrachtgever. Dit betekent dat we een oplossing moeten zoeken voor onze werknemers. Hierbij denken we o.a. aan het overnemen van onze werknemers door een aannemer waarna deze werknemers dan vanuit deze aannemer onderhoudswerkzaamheden verrichten bij de Refter. Andere ideeën zijn natuurlijk ook welkom!

Match informatie

Aanvraagdatum 26-10-2018