Vraag / Aanbod
Status: open

Aankleding en een nieuwe keuken voor de buurthuiskamer in Tolhuis

Omschrijving

Sinds 1 november ben ik aangenomen als opbouwwerker van de buurthuiskamer van Tolhuis. In dit pand zitten diverse organisaties zoals Bindkracht 10, LIZ, tussenschoolse opvang en een peuterspeelzaal. Toch is deze plek nog niet de bruisende plek in Tolhuis. De buurtkamer moet een ontmoetingsplek worden voor alle bewoners van Tolhuis waar de activiteiten die er plaats gaan vinden zullen gedaan worden door de buurtbewoners zelf. Tolhuis verdiend weer een positieve impuls! Het probleem is dat de keuken in de op te zetten buurtkamer echt aan vervanging toe is. Ook de aankleding van de aula is niet gezellig maar nu echt een aula. Mijn vraag is dan ook een bedrijf dat ons kan ondersteunen met een nieuwe keuken en aankleding/ meubelair voor de buurtkamer.

Match informatie

Aanvraagdatum 16-11-2018