PERSBERICHT: Met wie matcht u op de Beursvloer 2018?

, 05 oktober 2018

Handelen met gesloten beurs, samenwerken en mooie verbindingen leggen. Dit gebeurt weer allemaal op de Beursvloer van Rijk van Nijmegen Uitdaging op maandag 5 november 2018 bij NSG Groenewoud. De Beursvloer is er voor elk bedrijf en elke vereniging, stichting of burgerinitiatief in het Rijk van Nijmegen.

Beursvloer Rijk van Nijmegen Uitdaging
Rijk van Nijmegen Uitdaging biedt maatschappelijke organisaties en bedrijven de kans om iets voor elkaar te betekenen. Dit gebeurt het hele jaar door via de website www.rijkvannijmegenuitdaging.nl maar ook een keer per jaar tijdens de Beursvloer. Verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven hebben vaak weinig geld. Ze hebben spullen, mankracht en kennis nodig. Tijdens de Beursvloer helpt Rijk van Nijmegen Uitdaging daarbij door mooie verbindingen met het bedrijfsleven te leggen.

Bedrijven en ondernemers geven aan de maatschappij
Bedrijven en ondernemers zijn vaak op zoek hoe zij hun steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij. Dat dit niet altijd hoeft in de vorm van financiële sponsoring, laat Rijk van Nijmegen Uitdaging met de Beursvloer zien. Hier krijgen bedrijven en ondernemers de mogelijkheid om bijvoorbeeld tijd vrij te maken voor een stichting om kennis te delen die de ondernemer in huis heeft. Of juist mankracht beschikbaar stellen om een burgerinitiatief te helpen. Ook kan een vereniging blij worden gemaakt met spullen die het bedrijf over heeft. Dat zorgt er ook meteen voor dat de spullen niet worden weggegooid, maar een tweede leven krijgen. Samen wordt gekeken wat de vereniging, stichting of het burgerinitiatief voor het bedrijf of de samenleving terug kan doen. Zo vormen zich mooie verbindingen, matches. Deze matches worden tijdens de Beursvloer in het spotlicht gezet. Over de uitvoering van matches plaatst Rijk van Nijmegen Uitdaging berichten op social media. Dit zorgt voor veel positieve aandacht voor de deelnemers.

Meest originele match 2017
Op de Beursvloer staat verbinden centraal. Eén van de vele mooie voorbeelden van de avond in 2017 was de match tussen Modderkolk en Trajectregie Nijmegen. Trajectregie bevordert de integratie van statushouders in het Rijk van Nijmegen. Door deze mooie match kregen statushouders de kans om kennis te maken met de Nederlandse arbeidsmarkt en hier ervaring op te doen.

Resultaat 2017: Maar liefst 69 matches met een waarde van bijna € 67.000
Vorig jaar werden in slechts 90 minuten tijd 69 matches gesloten tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Deze matches waren heel verschillend; van kennis en spullen tot mankracht en overig aanbod. De 69 matches waren in totaal goed voor bijna € 67.000. Een resultaat om trots op te zijn! Hier kunt u als bedrijf of ondernemer ook aan bijdragen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen pur sang.

Gaat u de uitdaging aan op 5 november?
Heeft u nog materialen over of een uurtje advies te vergeven? Kom dan naar de Beursvloer van Rijk van Nijmegen Uitdaging op 5 november 2018 en laat u inspireren! Meld u aan of geef alvast uw aanbod door via http://www.rijkvannijmegenuitdaging.nl/events/beursvloer-5-november-2018/. Daar vindt u ook meer informatie over de Beursvloer 2018.


Noot voor de redactie

Rijk van Nijmegen Uitdaging
Rijk van Nijmegen Uitdaging faciliteert samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het bedrijfsleven. Wij bemiddelen in vraag en aanbod van materialen, kennis en menskracht. Wij stimuleren en helpen bedrijven om maatschappelijk betrokken te ondernemen en met concrete acties bij te dragen aan de leefbaarheid in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rijk van Nijmegen Uitdaging
Ivonne Tusveld, manager
T 06 – 34 00 04 31
E ivonne.tusveld@rijkvannijmegenuitdaging.nl