PERSBERICHT: Een bijzondere Beursvloer 2019!

, 23 oktober 2019

Een inspirerende en gezellige avond georganiseerd door stichting Rijk van Nijmegen Uitdaging. Bedrijven en instellingen bieden ter plekke hulp aan maatschappelijke organisaties. Men wisselt kennis, advies, manuren en spullen met gesloten beurs uit. Dit komt direct ten goede aan een beter leefklimaat in het Rijk van Nijmegen. Dit gebeurt weer allemaal op de Beursvloer van Rijk van Nijmegen Uitdaging op maandag 4 november 2019 bij NSG Groenewoud.

Een bijzondere Beursvloer, de laatste editie georganiseerd door Rijk van Nijmegen Uitdaging

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen hoort meer en meer bij de bedrijfsvoering van ondernemingen en instellingen. Iedereen ziet steeds meer het belang hiervan. Daarnaast vergemakkelijkt internet het maken van verbindingen tussen mensen en organisaties. Ook ontstonden de afgelopen jaren veel landelijke en regionale initiatieven ter bevordering van verbindingen tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Deze ontwikkeling zet door. Hierdoor is Rijk van Nijmegen Uitdaging in mindere mate nodig.

Samen maakten we onze samenleving in het Rijk van Nijmegen een stukje ‘rijker’

Samen met de regio realiseerde Rijk van Nijmegen Uitdaging de afgelopen 15 jaar veel concrete matches. Rijk van Nijmegen Uitdaging is dan ook trots op de samenwerking met alle vrijwilligers, sponsoren en organisaties. Daarop wordt getoost tijdens de netwerkborrel van de Beursvloer op 4 november!

Laten we er allemaal voor zorgen dat deze editie van de Beursvloer een groot succes wordt

Heeft u nog materialen over of een uurtje advies te vergeven, of wilt u graag met uw medewerkers de handen uit de mouwen steken? Vertegenwoordigt u een stichting, vereniging of ander maatschappelijk initiatief en heeft u een vraag? Kom dan naar de Beursvloer van Rijk van Nijmegen Uitdaging op 4 november 2019. Meld u aan of geef alvast uw aanbod of aanvraag door via www.rijkvannijmegenuitdaging.nl/beursvloer. U bent vanaf 17.00 uur welkom bij NSG Groenewoud. Het officiële programma begint om 17.30 uur en duurt tot ongeveer 19.30 uur.