PERSBERICHT: Beursvloer 2018: Wij gaan samenwerken! Zo makkelijk kan het zijn.

, 07 november 2018

“Wij gaan samenwerken”: zo makkelijk kan het zijn. De meest gehoorde zin van de avond. Voorzitter van stichting Rijk van Nijmegen Uitdaging Bert Jeene vertelde vlak voor de opening van de Beursvloer: het gaat erom hoe je in je eigen omgeving een bijdrage kan leveren. Concreet: wij zorgen dat stichtingen en verenigingen met elkaar in contact komen. De rest volgt vanzelf. De Beursvloer is er voor elk bedrijf en elke vereniging, stichting of burgerinitiatief in het Rijk van Nijmegen.

Matches 2018
De locatie waar de Beursvloer plaatsvindt is al een mooie match: het schoolgebouw van NSG. Wie denkt dat een schoolgebouw alleen voor scholieren is, heeft het mis: het is ook perfect voor allerlei evenementen zoals de Beursvloer. Rector Hanneke Arpots nodigt bedrijven dan ook van harte uit om aan NSG Groenewoud te denken als locatie voor bijeenkomsten.
De meest originele match van de avond was een match tussen twee stichtingen. Bouwdorp Duuk was op zoek naar ‘handjes’ om hun jaarlijkse bouwdorp te organiseren. Stichting Huis van Compassie had juist hulp te vergeven.
Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen maakte twee matches; ARN had nog een printer over en NSG Groenewoud had nog een beamer te vergeven.
Een ander mooi voorbeeld: Stichting Stampij is een groeiende stichting die musicals maakt en stappen wil zetten in de onderlinge samenwerking. NXP geeft aan eigen teams jaarlijks honderden trainingen met de insteek: hoe haal ik het beste uit mijn team? Stichting Stampij krijgt van NXP een training als handvat voor verdere ontwikkeling van de organisatie.

Resultaat 2018: aantal matches en totale waarde
In anderhalf uur tijd zorgden de verenigingen en bedrijven voor meer dan 66 matches. Alle matches maakten zij met gesloten beurzen. Zowel matches tussen bedrijven en stichtingen als tussen stichtingen onderling droegen bij aan dit fantastische resultaat. Alle matches bij elkaar hebben een waarde van 71.080 euro.

Beursvloer Rijk van Nijmegen Uitdaging
Rijk van Nijmegen Uitdaging biedt maatschappelijke organisaties en bedrijven de kans om iets voor elkaar te betekenen. Dit gebeurt het hele jaar door via de website www.rijkvannijmegenuitdaging.nl maar ook een keer per jaar tijdens de Beursvloer. Als vereniging, stichting of burgerinitiatief heb je weinig geld, maar wel spullen, handjes of kennis nodig. Tijdens de Beursvloer helpt Rijk van Nijmegen Uitdaging daarom mooie verbindingen met het bedrijfsleven te leggen. Verenigingen en stichtingen zoeken samen met het betreffende bedrijf naar een tegenprestatie die past bij het karakter van hun organisatie. Oftewel, handelen met gesloten beurs.


Noot voor de redactie

Rijk van Nijmegen Uitdaging
Rijk van Nijmegen Uitdaging faciliteert samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het bedrijfsleven. Wij bemiddelen in vraag en aanbod van materialen, kennis en menskracht. Wij stimuleren en helpen bedrijven om maatschappelijk betrokken te ondernemen en met concrete acties bij te dragen aan de leefbaarheid in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rijk van Nijmegen Uitdaging
Ivonne Tusveld, manager
T 06 – 34 00 04 31
E ivonne.tusveld@rijkvannijmegenuitdaging.nl