Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers van alle sectoren, die het werk van Rijk van Nijmegen Uitdaging belangrijk vinden. De leden adviseren het Bestuur over de wenselijke veranderingen in de werkwijze van Rijk van Nijmegen Uitdaging als gevolg van maatschappelijke en/of economische ontwikkelingen.

In de Raad van Advies hebben zitting:

  • Titus Burgers – Gemeente Wijchen
  • Antoine Driessen – Rabobank Rijk van Nijmegen
  • Hans Driessen
  • Bert Frings – Gemeente Nijmegen
  • Ineke Oude Boerrigter – Malderburch
  • Ellen de Swart
  • Arie de Vries – Sterker sociaal werk