Manager

Onze coördinator, Ivonne Tusveld, heeft ons te kennen gegeven dat zij stopt met haar werk voor onze stichting Rijk van Nijmegen Uitdaging met ingang van 1 augustus vanwege een uitbreiding van uren bij haar andere werkgever. Wij respecteren natuurlijk haar besluit, maar vinden het wel heel spijtig: wij hebben Ivonne ervaren als zeer enthousiast, daadkrachtig en verbindend. Graag spreken wij onze dank daarvoor uit.

Het bestuur van de stichting Rijk van Nijmegen Uitdaging beraadt zich over de (nabije) toekomst met als eerste prioriteit natuurlijk de organisatie van de Beursvloer op 4 november a.s. Inmiddels hebben we Gaby Erens bereid gevonden de organisatie van de Beursvloer op zich te nemen. Gaby is de voorganger van Ivonne, heeft zelf een aantal beursvloeren georganiseerd en we hebben er het volste vertrouwen in dat het weer een mooi event zal worden! Over het verdere vervolg komen we in het najaar met nieuwe berichten.