Bestuur

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling en missie, het genereren van Founders, Partners en Vrienden, het bijeenbrengen van de Raad van Advies en voor het aansturen van de Manager.

Het Bestuur bestaat uit:

  • Bert Jeene – Voorzitter
  • Ronald Mengedé, Mengedé Accountants – Secretaris en penningmeester
  • Stef Cuppens, Cuppens +zn
  • Ina Hol, WerkBedrijf Rijk van Nijmegen
  • Eufride Klein Rouweler, Stichting Perspectief
  • Erick Loermans, Kandinsky Molenhoek
  • Edwin van Poppel, EPR Partner