Wie zijn wij?

Rijk van Nijmegen Uitdaging is één van de 45 lokale en regionale Uitdagingen die ons land kent. Net als alle andere Uitdagingen dragen wij bij aan een betere wereld door regionaal en lokaal verbindingen tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven te faciliteren. Vraag en aanbod worden aan elkaar gekoppeld waarbij het veelal gaat om materialen, advies of begeleiding en tijdelijke menskracht. Dit werk wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van de gemeentes Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen en vele bedrijven in dit werkgebied.

Rijk van Nijmegen Uitdaging bestaat uit het Bestuur, diverse Werk- en Projectgroepen, de Matchgroep en de Raad van Advies.

Wilt u als bedrijf advies over maatschappelijk betrokken ondernemen, stuur dan een e-mail naar info@rijkvannijmegenuitdaging.nl.

Op de volgende pagina’s vindt u informatie over wie op welke manier betrokken is bij het werk van Rijk van Nijmegen Uitdaging.

Neem contact op voor meer informatie of om samen te werken.