Missie en doel

Missie Rijk van Nijmegen Uitdaging

Het stimuleren en organiseren van waarneembaar maatschappelijk betrokken ondernemen in het Rijk van Nijmegen, waarbij People, Planet en Profit centraal staan. Het ondersteunen van maatschappelijke organisaties die als doel hebben de kwaliteit van leven in het Rijk van Nijmegen te verbeteren. Het zijn van een partner voor de betrokken gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen om bij te dragen aan een beter leefklimaat binnen het Rijk van Nijmegen.

Doel Rijk van Nijmegen Uitdaging

Het tot stand brengen van een samenwerking tussen (waarneembaar) maatschappelijke betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties, om zo het leefklimaat binnen de betrokken gemeenten te verbeteren. Het faciliteren van de verbinding tussen vraag en aanbod van Materialen (spullen), Middelen (advies over fondsen) en Menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde).