Een bijzondere Beursvloer, de laatste editie georganiseerd door RvNU

, 18 oktober 2019

Kom naar deze inspirerende bijeenkomst op maandag 4 november waar bedrijven en instellingen hulp bieden aan maatschappelijke organisaties. Men wisselt kennis, advies, manuren en spullen met gesloten beurs uit. Dit komt direct ten goede aan een beter leefklimaat in het Rijk van Nijmegen. Dit is de laatste keer dat Rijk van Nijmegen Uitdaging dit evenement organiseert. Lees hieronder de uitleg voor dit besluit en hoe verder met de Beursvloer en MVO Award.

Gedragen besluit tot opheffing van Rijk van Nijmegen Uitdaging

Door de diverse ontwikkelingen in de afgelopen jaren is de meerwaarde van RvNU afgenomen. Dit is een gespreksonderwerp geweest binnen ons bestuur én besproken met een aantal stakeholders en sponsoren. Daarop besloten we als bestuur om aan het einde van 2019 onze stichting op te heffen. Lees hieronder wat de redenering achter deze keuze is.

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen raakt ingeburgerd

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen hoort meer en meer bij de bedrijfsvoering van ondernemingen en instellingen. Iedereen ziet steeds meer het belang hiervan. Daarnaast vergemakkelijkt internet het maken van verbindingen tussen mensen en organisaties. Dit geldt voor materiële zaken (denk aan Marktplaats) en voor diensten en kennis. Ook ontstonden de afgelopen jaren veel landelijke en regionale initiatieven ter bevordering van verbindingen tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Deze ontwikkeling zet door. Hierdoor is RvNU in mindere mate nodig.

Wij zijn trots op onze activiteiten en resultaten

Samen realiseerden we de afgelopen 15 jaar veel concrete matches. De Beursvloer en de website van RvNU hielpen bedrijven en organisaties om hun maatschappelijke doelstellingen te behalen. Ook organiseerden we de jaarlijkse uitreiking van de MVO Award. Dit bloeide uit tot een inspirerend evenement. We zijn trots op de samenwerking met alle vrijwilligers, sponsoren en organisaties.

Uit gesprekken is gebleken dat de evenementen van onze stichting, de Beursvloer en de MVO Award, in de regio gewaardeerd worden. Daarom onderzoeken we als bestuur welke partij de MVO Award wil organiseren en hoe de Beursvloer mogelijk op lokaal niveau voortgang kan vinden. Hierover hoort u meer op maandag 4 november tijdens de Beursvloer.

Laten we onze samenwerking van de afgelopen 15 jaar vieren op de Beursvloer

Voor nu wil ik alvast iedereen bedanken. Dank u wel voor uw bijdrage aan de talloze verbindingen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Samen maakten we onze samenleving in het Rijk van Nijmegen een stukje “rijker“!

Ik nodig u van harte uit om hier, samen met ons, het glas op te heffen op de komende Beursvloer.

Met hartelijke groet,

Bert Jeene
Voorzitter Rijk van Nijmegen Uitdaging