Matchen

Rijk van Nijmegen Uitdaging realiseert verbindingen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven door middel van matches. Een maatschappelijke organisatie dient een aanvraag in. Die aanvraag heeft betrekking op materialen, kennis of menskracht waarover de organisatie zelf niet beschikt en die zij niet door inkoop kan verwerven. Rijk van Nijmegen Uitdaging zoekt in haar netwerk van bedrijven naar een passend antwoord. Andersom gebeurt het ook: een bedrijf biedt bijvoorbeeld overtollige spullen aan. Rijk van Nijmegen Uitdaging kent of zoekt een maatschappelijke organisatie die baat heeft bij dit aanbod.
Dit matchen vindt concreet plaats tijdens de jaarlijkse Beursvloer maar ook door het hele jaar heen. De Matchgroep maakt dit mogelijk.

Matchgroep

De Matchgroep komt vier tot vijf keer per jaar bij elkaar en bestaat uit ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’ uit het netwerk van de Rijk van Nijmegen Uitdaging, die zich op vrijwillige basis inzetten. De oude rotten zijn seniors met een groot netwerk, veel kennis en ervaring. Zij begeleiden en adviseren de jonge honden bij het realiseren van matches. De jonge honden zijn gemotiveerd om hun netwerk uit te breiden. De Matchgroep stimuleert het bedrijfsleven in het Rijk van Nijmegen om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de praktijk te brengen. Zij dagen bedrijven uit om bij te dragen aan de realisatie van succesvolle matches.

Bekijk hier wie er in de Matchgroep zitten.